تبلیغات شما اینجا طراحی سایت خرید فالوور
بستن تبلیغات [X]
پرولین و گیاه

تاثیرات پرولینی:

در پژوهش حاضر اثرات غلظت­های مختلف شوری در سطوح صفر، 75، 100، 150 میلی­مولار کلرید سدیم، جیبرلیک اسید (GA3) در سطح 05/0 میلی­مولار و سالیسیلیک ‌اسید (SA) در سطح پنج میکرومولار روی مقادیر کلروفیل­های a، b و محتوای پرولین کلزا، واریته هایولا 401 و RGS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش میزان شوری، مقادیر کلروفیل­های a و b کاهش معنی­داری یافت که میزان کاهش کلروفیل b در تمامی تیمارها بیشتر از کلروفیل a بود. مقدار کاهش کلروفیل در رقم RGS بیشتر از رقم هایولا 401 بود. کاربرد SA بر روی تیمارهای مختلف شوری باعث افزایش معنی­دار کلروفیل­های aو b گردید. کاربرد GA3 نیز در تیمارهای 75 و 100 میلی‌مولار شوری باعث افزایش معنی­دار میزان کلروفیل­های aو b شد؛ در صورتی‌که در تیمار 150 میلی‌مولار این افزایش مشاهده نگردید و فاقد اثر بود. کاربرد همزمان GA3 وSA نیز در دو غلظت اول (75 و 100 میلی‌مولار) اثر افزایشی و در غلظت بالا به‌دلیل عدم عملکرد GA3تأثیر زیادی نداشت. با اندازه­گیری محتوای پرولین مشاهده شد که شوری سبب افزایش معنی­دار در میزان پرولین در ریشه و برگ می­گردد. کاربرد SA و GA3 باعث افزایش معنی­دار محتوای پرولین تحت سه غلظت NaCl گردید و اثر افزایشی اعمال شده در محتوای پرولین توسط SA بیشتر از GA3مشاهده شد. کاربرد همزمان هر دو نیز باعث افزایش بیش از پیش محتوای پرولین در دو غلظت 75 و 100 میلی­مولار گردید. به‌نظر می­رسد که رقم هایولا 401 در مقایسه با رقم RGS توانایی بیشتری در مقابل استرس شوری از خود نشان می­دهد.


ن : سعید نعیمی
ت : سه شنبه 21 شهريور 1396
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)